معرفی

معرفی دانشکده

دانشکده علوم انسانی و حقوق مردادماه سال یک هزار و سیصد هشتاد و هفت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان تصویب و سرپرستی آن نیز به عهده دکتر علی رادان جبلی از اعضاء گروه حقوق قرار گرفت. سپس در تیرماه سال یک هزار و سیصد نود مسئولیت آن بر عهده دکتر سید حسین واعظی از اعضاء گروه الهیات قرار گرفت.

لازم به ذکر است که پیشینه تعدادی از گروه های تخصصی این دانشکده ، از جمله گروه حقوق به بدو تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان در ربع قرن گذشته باز می گردد.

این دانشکده نزدیک به دوهزارو پانصددانشجو و پنج گروه آموزشی بوده که تاکنون هزاران نفر فارغ التحصیل در مقاظع مختلف دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی داشته که در بین آنها صاحبان مناصب بزرگ و کرسیهای ارزشمند تدریس، قضاوت و ... مشهود و بارز است.

اسامی گروههای زیرمجموعه دانشکده به قرار زیر است:

· گروه اقتصاد ، (با مدیریت دکتر همایون رنجبر) در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری.

· گروه حقوق ، (با مدیریت دکتر محمدجعفری فشارکی )، در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و حقوق جزا.

· گروه حسابداری، (با مدیریت آقای محمد علیمرادی)، در مقاطع کاردانی و کارشناسی شاخه های مختلف حسابداری.

· گروه ادبیات فارسی، (با مدیریت خانم اکرم هراتیان)، فارسی عمومی.

· گروه الهیات ومعارف اسلامی(با مدیریت دکتر سید حسین واعظی)در مقطع کارشناسی ارشد فقه و مبانی اسلامی.

۱۳۹۴ جمعه ۱۷ مهر
دانشکده حقوق و علوم انسانی
Powered by DorsaPortal