قابل توجه كليه دانشجويان ترم آخر كه با گذراندن دروس نيمسال جاري (دوم96-95) فارغ التحصيل خواهند شد

باتوجه به بخشنامه سازمان مركزي مبني بر اخذ كليه مدارك مورد نياز فارغ التحصيلي از دانشجويان در ترم آخر بدينوسيله لازم است دانشجويان مذكور جهت تشكيل پرونده فارغ التحصيلي،نسبت به تحويل مدارك موردنياز ذيل به مسئول آموزش رشته مربوطه (حداكثر تا تاريخ چهارشنبه 03/03/96) اقدام نمايند تا به محض پايان يافتن امتحانات پايان ترم بدون فوت وقت مراحل فارغ التحصيلي آنها انجام ومدرك دانشجو صادر گردد. بديهي است درصورت عدم ارائه مدارك تا پايان مهلت مقرر،ازارائه هرگونه خدمات آموزشي به آنها خودداري وكارت ورود به جلسه امتحانات پايان ترم نيزبه ايشان تحويل نخواهدشد.
1- فتوكپي شناسنامه (درصورت داشتن توضيح ،صفحه آخرنيزلازم است)
2- فتوكپي كارت ملي
3- عكس 4×3 پنج قطعه (جديد باشد وضمنا كامپيوتري وكپي نباشد)
4- رسيد بانكي جهت هزينه ارزشيابي مدارك دركليه مقاطع تحصيلي واريز به شماره حساب سيبا 0104460446004 بانك ملي شعبه زبرجد تهران به نام دانشگاه آزاداسلامي به شرح ذيل:
مقطع   كارداني   70000 ريال
مقطع كارشناسي پيوسته وناپيوسته 150000 ريال
مقطع   كارشناسي ارشد  170000 ريال
مقطع دكتراي حرفه اي وتخصصي 290000ريال

5- خريد 2 عدد تمبر مالياتي 10000ريالي از بانك ملي دانشگاه
6- فرم تسويه حساب فارغ التحصيلي (در اداره آموزش از مسئول رشته خود دريافت نمايند)
7- مدرك نظام وظيفه(مخصوص برادران ازجمله تصويرپايان خدمت يامعافيت دائم ويا معافيت كفالت و...)

اداره كل آموزش دانشگاه
20/02/96
۱۳۹۶ شنبه ۵ اسفند
اطلاعیه
ثبت نام مجدد دوره آمادگي آزمون EPT ويژه دانشجويان دكتري
قابل توجه متقاضيان ثبت نام بهمن ماه 96
دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان(خوراسگان) در رشته "كارشناسي اتاق عمل" دانشجو مي‌پذيرد.
جدول زمان بندي حذف واضافه نيمسال دوم 97-96
تمديد زمان انتخاب واحد دانشجوياني كه در زمان تعيين شده موفق به انتخاب واحد نشده اند
دانشجوياني كه در زمان تعيين شده موفق به انتخاب واحد نشده اند ...
پرداخت وام به اعضاء كانون فارغ التحصيلان دانشگاه
مسابقه شفاهي قرآن وعترت ويژه اساتيد،دانشجويان وكاركنان
برگزاري همايش شعردهه فجر با عنوان "فجر آفرينان"
همايش دانشگاه اسلامي وگسترش فرهنگ انتظار.مهلت ارسال مقالات تا 96/12/20
هفتمين همايش ملي ايده هاي نو دركشاورزي مقاله مي پذيرد.مهلت ارسال مقالات:25 بهمن 1396
ثبت نام اردوي دانشجويان منتخب فرهنگي
برگزاري كارگاه NLP (برنامه ريزي عصبي، كلامي) شروع دوره پنجشنبه 12 بهمن
اطلاعيه وام تامين شهريه نيمسال دوم 97-96
جدول زمان بندي انتخاب واحد نيمسال دوم 97-96
دومين دوره جشنواره ملي قرآني وحديثي شيخ طبرسي (جايزه علامه طباطبايي) ويژه اعضاي هيئت علمي وحوزويان شاغل دردانشگاه آزاداسلامي
اطلاعيه دريافت كارت ورود به جلسه امتحان
اطلاعيه مهم جهت دانشجويان مشمول (افرادي كه كارت پايان خدمت ومعافيت دايم ندارندوبرگه معافيت تحصيلي براي آنهاصادرشده است)
برگزاري همايش تازه هاي HIV با همكاري معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، مركز بهداشت شماره يك، انجمن علمي آموزش پزشكي و انجمن علمي دانشجويي پرستاري ومامايي 27 آذرماه
برنامه زمانبندي آزمون جامع نيمسال اول 97-96 ويژه دانشجويان دكتري
دانشکده حقوق و علوم انسانی
Powered by DorsaPortal