دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان(خوراسگان) در رشته "كارشناسي اتاق عمل" دانشجو مي‌پذيرد.

دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان(خوراسگان) در رشته "كارشناسي اتاق عمل" دانشجو مي‌پذيرد.
دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان(خوراسگان) در مرحله تكميل ظرفيت آزمون سراسري 96 براي نيمسال دوم 97-96 در رشته "كارشناسي اتاق عمل" دانشجو مي‌پذيرد.
به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي شركت در تكميل ظرفيت گروه علوم پزشكي آزمون سراسري96 مي‌رساند تعدادي رشته/ محل جديد از جمله رشته "كارشناسي اتاق عمل" دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان(خوراسگان) به سامانه تكميل ظرفيت آزمون سراسري 96 اضافه گرديد.
كليه داوطلباني كه در آزمون سراسري 96 سازمان سنجش آموزش كشور(گروه علوم تجربي) شركت نموده‌اند و در نيمسال اول سال تحصيلي 97-96 در هيچ يك از واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي ثبت نام ننموده‌اند، مجاز به ثبت نام در تكميل ظرفيت اين دوره مي‌باشند و مي‌توانند با مراجعه به سامانه مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي به نشاني www.azmoon.org نسبت به انتخاب حداكثر بيست رشته/ محل دانشگاهي اقدام نمايند.
امكان ويرايش رشته / محل‌هاي انتخابي تا پايان مدت زمان ثبت‌نام براي داوطلبان فراهم مي‌باشد.
 
۱۳۹۸ پنج شنبه ۱ فروردين
اطلاعیه
انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه دانشگاه آزاد اسلامي
اطلاعيه تخفيف شهريه
قابل توجه دانشجوياني كه به هر دليل انتخاب واحد يا حذف واضافه نكرده اند...
قابل توجه پذيرفته شدگان ورودي بهمن 97 در اين واحد دانشگاهي
ارايه خدمات رستوران فجر، بوفه و كافي شاپ علوم تربيتي با مديريت پيمانكاران جديد
جدول زمانبندي حذف و اضافه نيمسال دوم 98-97
قابل توجه دانشجوياني كه انتخاب واحد ننموده اند
ثبت نام اردوي دانشجويان منتخب فرهنگي به مشهد مقدس
قابل توجه پذيرفته شدگان دوره هاي قبل كه متقاضي ثبت نام بهمن97 مي باشند...
جدول زمانبندي انتخاب واحد نيمسال دوم 98-97
جدول زمان بندي جذب دانشجو دانشگاه آزاد اسلامي در بهمن ماه 1397 در دوره هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته
آئين نامه تخفيف شهريه دانشجويي ماده 20 تشويقي دانشجوياني كه در طي تحصيل ازدواج مي نمايند
مسابقه شفاهي قرآن وعترت ويژه اساتيد،دانشجويان وكاركنان
جشنواره هنروادبيات ديني ويژه اساتيد-دانشجويان وكاركنان
آغازثبت نام بيست و دومين مراسم ازدواج دانشجويي(در دو سطح دانشجو و استاد)
طرح هاي با صرفه اينترنت واي فاي
دوره آموزشي MATLAB ( پنجاه درصد تخفيف ويژه دانشجويان)
دوره آمادگي آزمون IELTS
بيست وچهارمين دوره مسابقات سراسري قرآن وعترت(ع) دربخش هاي كتبي، شفاهي، هنر و ادبيات ديني و پژوهشي
معاينات پزشكي رايگان (ويژه دانشجويان)
دانشکده حقوق و علوم انسانی
Powered by DorsaPortal