"
رييس و معاونان دانشكده

نام

سمت

پست الكترونيك

دكتر محمد عليمرادي

رييس دانشكده

alimoradi@khuisf.ac.ir

دكتر مهناز گودرزي

معاون آموزشي و دانشجويي دانشكده

m.goodarzi@khuisf.ac.ir

دكتر مهناز گودرزي

مدير پژوهشي دانشكده

m.goodarzi@khuisf.ac.ir

عباس عليزاده

رئيس امور آموزشي و دانشجويي

-----

اطلاعیه ها
فايلهاي كارآموزي گروه حسابداري
.........................................................
Powered by DorsaPortal